Wonen Boven Winkels Bijeenkomst

Op donderdag 26 maart 2015 heeft de ‘Vereniging Wonen Boven Winkels Nederland’ een bezoek gebracht aan de binnenstad van Den Haag. De Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag waar Marma Vastgoed samen met andere particuliere en institutionele beleggers lid van is, en in het bijzonder drs. O.J. van der Heijden, directeur van Marma Vastgoed en bestuurder bij de Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag, heeft een presentatie gegeven en de belangen van de eigenaren vertegenwoordigd.

Er is bijgepraat over de ontwikkelingen en een bezoek gebracht aan lopende projecten. Reeds een geruim aantal jaren versterken de partijen in de Haagse binnenstad actief het wonen. In het ‘Binnenstadsplan Den Haag 2010-2020’ is wonen in de binnenstad één van de vijf speerpunten. Op dit thema is als doelstelling geformuleerd dat er in 2020 20.000 personen woonachtig zijn in de binnenstad. Dat is een groei van 2.500 ten opzichte van 2010. Om dit te realiseren moeten er ongeveer 2.000 woningen worden bijgebouwd. Halverwege de looptijd van het plan is het een mooi moment om te kijken waar Den Haag staat.

De Gemeente Den Haag (Dienst Stedelijke Ontwikkeling), Bureau Binnenstad Den Haag en de Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag hebben een inspirerend programma voorbereid.

De presentatie is hier te downloaden.