Theresiastraat 133a, Den Haag

untitled2

Winkelruimte te huur in Den Haag. Het betreft een zeer zichtbare winkelruimte van in totaal 777,21 m2 BVO op de hoek van de Theresiastraat en de Laan van Nieuw Oost-Indië. De winkelruimte ligt in de Haagse wijk Bezuidenhout tegenover de Albert Heijn en de recent geopende supermarkt van Hoogvliet. De beschikbare kelderruimte is zeer bruikbaar door de goede vrije hoogte en de bereikbaarheid middels trap en goederenlift.

Adres

Theresiastraat 133-A, 2593 AG Den Haag.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid is zowel met het eigen vervoer als openbaar vervoer goed te noemen. De haltes van diverse bus- en tramlijnen liggen in de directe nabijheid. De Laan van Nieuw Oost-Indië is een doorgaande weg en daarmee zeer goed bereikbaar.

Parkeren

Langs de openbare weg zijn er voldoende, betaalde, parkeerplaatsen aanwezig. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor het stallen van (brom)fietsen.

Vloeroppervlak

De winkelruimte en secundaire ruimte, zijnde circa 777,21 m2 BVO, onderverdeeld als volgt:

  • Begane grond: 365 m2 BVO;
  • -Kelder: 412,21 m2 BVO.

Frontbreedte

Circa 22 meter.

Gebruik

Het gehuurde mag worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW.

Huurprijs winkelruimte

Nader overeen te komen. De huurprijs zal te vermeerderen zijn met BTW.

BTW

Verhuurder zal opteren voor een met BTW belaste verhuur, huurder verleent hiertoe zijn medewerking.

Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. Indien huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door verhuurder te lijden financiële nadeel door huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Indexering

Jaarlijks, voor het eerst één (01) jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.

Servicekosten

Niet van toepassing. Huurder dient voor eigen rekening en risico overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

Bijdrage winkeliersvereniging / BIZ

Niet bekend.

Betalingen

Per kalenderkwartaal vooruit.

Opleveringsniveau / Staat van verhuur

De winkelruimte wordt casco verhuurd, doch mede door voorgaande huurder(s) zijn diverse voorzieningen in het gehuurde aangebracht. Oplevering zal dan ook plaatsvinden in huidige staat.

Onderhoud en-/of vervanging van deze ‘om niet’ ter beschikking gestelde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in casco staat te worden opgeleverd, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

Huurtermijn

5 jaar + een verlengingsperiode van telkenmale 5 jaar.

Opzegtermijn

12 maanden.

Bijlage