Privacy Verklaring

Marma Vastgoed en gelieerde ondernemingen verrichten o.a., vastgoedbeheerwerkzaamheden, aan en verkoop van vastgoed en (her)ontwikkeling. Hierbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de privacywetgeving (AVG). Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijk toestemming te geven om jouw persoonsgegevens te verwerken, in gevallen waarin jouw toestemming vereist is;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derden partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat ze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van Persoonsgegevens

 1. Bij het verrichten van beheerwerkzaamheden, aan en verkoop van vastgoed, (her)ontwikkeling, regulier en planmatig onderhoud etc., verwerken wij persoonsgegevens. Afhankelijk van deze werkzaamheden, kunnen wij de navolgende persoonsgegevens verwerken.

  • E-mailadres
  • Woonadres / werkadres
  • Functie / dienstverband
  • Geboortedatum / geboorteplaats
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Geslacht
  • IBAN
  • Onderhoudsklachten, waaronder de omschrijving met eventuele afbeeldingen en
   gegevens voor de afwikkeling daarvan
  • Paspoort/ ID / rijbewijsgegevens
  • Werkgeversverklaring(en)
  • Inkomensgegevens
  • Andere gegevens waaruit de kredietwaardigheid kan worden beoordeeld *
  • CV en motivatiebrief

Doeleinden

 1. Wij verwerken de persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van vastgoedbeheerwerkzaamheden, waaronder in verband met de volgende werkzaamheden:

   • het vaststellen van de identiteit van potentiele huurders;
   • het beoordelen van de kredietwaardigheid;
   • het aangaan van huurovereenkomsten;
   • het in behandeling kunnen nemen van onderhoudsklachten en overige
    onderhoudswerkzaamheden gedurende de huurperiode;
   • het kunnen verwerken van huur- of andere betalingen
   • al het overige wat nodig is voor het uitvoeren van beheerwerkzaamheden;
   • al het overige wat nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichten voor
    verhuur;
  • De aan- en verkoop van vastgoed, waaronder:

   • het beoordelen van vastgoedaankopen;
   • het verkopen van vastgoed
  • Ontwikkeling of herontwikkeling van vastgoed

Verstrekking aan Derden

 1. Wij verstrekken gegevens aan derden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, onze bedrijfsvoering of indien dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting. Gegevens worden uitgewisseld met de navolgende partijen:

  • Onderhoudsdiensten; zoals aannemers, loodgieters, cv-monteurs voor het verhelpen van klachten of het verrichten van planmatig onderhoud dan wel het verlenen van garantie of nazorg daarvan.
  • Banken; ten behoeve van het verkrijgen of behouden van financieringen, het uitvoeren van taxaties of het verrichten van risicoanalyses.
  • Verkoop; van vastgoed waarbij gegevens worden uitgewisseld met een potentiele koper, waaronder huurgegevens, onderhoudstoestand etc.
  • Krediet onderzoek; Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Beveiligen en bewaren

 1. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.
 2. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de belastingdienst.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 1. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden de privacyverklaring geregeld te raadplegen. Een kopie van de privacyverklaring vind u op onze website https://www.marma.nl/privacy-verklaring/

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

 1. Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contact gegevens.

  e-mail: info@marma.nl
  Post: Dr. Kuyperstraat 5, 2514 BA Den Haag

Voor zover je er met ons niet uitkomt, kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.