Nieuwe Uitleg 24, Den Haag

Algemeen

Op één van de mooiste plekjes van Den Haag, direct bij het Centraal Station, het Binnenhof en het Haagse stadscentrum gelegen klassiek pand uit de 18e eeuw van totaal circa 220 m². De kantoorruimte is verdeeld over vier verdiepingen en beschikt over een turn-key opleveringsniveau.

Adres

Nieuwe Uitleg 24, 2514 BR Den Haag

Locatie

Het pand is gelegen aan de gracht de Nieuwe Uitleg, nabij winkels, bedrijven en restaurants. Op loopafstand bevinden zich het Binnenhof, Lange Voorhout, de Denneweg en Centraal Station Den Haag.

Bereikbaarheid

De locatie is goed bereikbaar, zowel met eigen als met openbaar vervoer. De aansluiting met de A12 is snel te bereiken. De tramhalte van onder meer lijn 9 en 17 en bushalte lijn 18, Centraal Station Den Haag en parkeergarage Mailieveld zijn op loopafstand.

Vloeroppervlak

Totaal circa 220 m² verhuurbaar vloeroppervlak

Parkeren

Het gehuurde beschikt over een zelfstandige garage geschikt als ruimte voor een auto en/of fietsenstalling.
Er is voldoende parkeergelegenheid aan de openbare weg, tegen betaling of met een vergunning. Parkeergarage Malieveld is vlakbij. Er zijn diverse voorzieningen voor het stallen van fietsen.

Opleveringsniveau

De kantoor-/bedrijfsruimte zal worden opgeleverd in huidige staat, derhalve inclusief o.a:
- monumentale entree met marmeren vloer;
- originele plafonds;
- toiletgroepen op elke verdieping;
- CV-installatie, radiatoren met thermostaatkranen;
- wandkabelgoten t.b.v. KPN-, data- en elektrabekabeling;
- verlichting;
- buitenzonwering aan de zonbelaste gevels.

Huurprijs kantoorruimte

€ 55.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Indien niet geopteerd kan worden voor BTW belaste verhuur, zal de huurprijs met een nader te bepalen bedrag worden verhoogd.

Indexeering

Jaarlijks, voor het eerst één (01) jaar na ingangsda¬tum huurover¬eenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsin¬dex¬cijfer volgens de consu¬mentenprijs¬in¬dex¬ (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=10¬0), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het boven-staande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de vooraf¬gaande huurjaren.

Servicekosten

Niet van toepassing. Huurder dient voor eigen rekening en risico overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

Betalingen

Per kalenderkwartaal vooruit te voldoen.

Huurtermijn

Vijf jaren + vijf optiejaren.

Opzegtermijn

12 maanden voor expiratiedatum.

Zekerheidstelling

Bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur, inclusief servicekosten en BTW.

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in januari 2015 vastgesteld, alsmdede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

Aanvaarding

In overleg.