Haarlemmerstraat 63, Leiden

untitled3

Winkelruimte te huur van in totaal ca. 96 m², gelegen aan de Haarlemmerstraat 63 te Leiden. De Haarlemmerstraat is dé winkelstraat van Leiden. U vindt er onder andere vestigingen van veel grootwinkelbedrijven maar ook winkels van lokale winkeliers in verschillende branches.
De Haarlemmerstraat is helemaal autovrij en samen met het uitgebreide winkelaanbod maakt het shoppen in de Haarlemmerstraat tot een plezierige bezigheid.

Adres

Haarlemmerstraat 10, 2312 DL te Leiden.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid is zowel met het eigen vervoer als openbaar vervoer goed te noemen.

Parkeren

In de directe omgeving zijn er in redelijke mate, betaalde, parkeerplaatsen beschikbaar.
Daarnaast zijn er diverse voorzieningen voor het stallen van (brom)fietsen.

Vloeroppervlak

De winkelruimte en secundaire ruimte, zijnde in totaal circa 96 m², onderverdeeld als volgt:

  • Begane grond: ca. 40 m²
  • 1e verdieping: ca. 27 m²
  • 2e verdieping: ca. 29 m²

Frontbreedte

Ca. 4,7 meter.

Gebruik

Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW.

Huurprijs winkelruimte

€ 2.500,= per maand, te vermeerderen met BTW.

BTW

Verhuurder zal opteren voor een met BTW belaste verhuur, huurder verleent hiertoe zijn medewerking.
Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. Indien huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door verhuurder te lijden financiële nadeel door huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Indexering

Jaarlijks, voor het eerst één (01) jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.

Voorschot servicekosten

Niet van toepassing.

Huurder dient voor eigen rekening en risico overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

Betalingen

Per kalenderkwartaal vooruit.  

Opleveringsniveau / Staat van verhuur

De winkelruimte wordt casco verhuurd, doch mede door voorgaande huurder(s) zijn diverse voorzieningen in het gehuurde aangebracht. Oplevering zal dan ook plaatsvinden in huidige staat.

Onderhoud en-/of vervanging van deze ‘om niet’ ter beschikking gestelde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in casco staat te worden opgeleverd, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

Energielabel (energieprestatiecertificaat)

Verhuurder heeft (nog) geen energielabels beschikbaar.

Vloerbelasting

Maximale vloerbelasting is niet meer dan constructief toegestaan.

Huurtermijn

Minimaal 5 jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar.

Zekerheidsstelling

Onvoorwaardelijke bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur, inclusief BTW. Afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2012 vastgesteld, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.  

Aanvaarding

In overleg, doch spoedig.

Bijlage